Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

7. Eğitim ve Gelişim Zirvesi

İstanbul, 24-25 Ekim 2017
İstanbul, 24-25 Ekim 2017