Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

7. Eğitim ve Gelişim Zirvesi

İstanbul, 24 – 25 Ekim 2017
İstanbul, 24 – 25 Ekim 2017