Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

AB Bakanlığı Sivil Toplum Sektörü Çalıştayı

İstanbul, 22 – 23 Kasım 2017
İstanbul, 22 – 23 Kasım 2017