Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Aile Şirketleri: İnsanlarımız, Çevre, Yaşadığımız Toplum ve Gelecek Nesiller için NE Yapıyor? Paneli| TAİDER 3. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi

İzmir, 6 – 7 Kasım 2015
İzmir, 6 – 7 Kasım 2015