Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Amaçlar için Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©

Çevrimiçi, 25 Ocak 2022

Argüden Yönetişim Akademisi ve Hedefler için İş Dünyası iş birliğiyle gerçekleştirilen Amaçlar için Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi etkinliğine Hedefler için İş Dünyası Platformu Direktör Yardımcısı Simay Kardeş moderatör olarak, Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü Kaan Ünver, Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden ve Proje Direktörümüz Dr. Fatma Öğücü Şen konuşmacı olarak katılım gösterdi. Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©’nin hangi metodlarla araştırıldığından, sonuçlarından ve iyi örneklerinden bahsedilen bu etkinliğe 55 kişi dinleyici olarak katılım gösterdi.

Etkinliği kaçırdıysanız izlemek için tıklayınız.

Çevrimiçi, 25 Ocak 2022