Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Belediye Yönetişim Karnesi AB Komisyonu Sunumu

Brüksel, 28-30 Kasım 2018
Brüksel, 28-30 Kasım 2018