Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Adana Tanıtım Toplantısı

Adana, 6 Eylül 2019
Adana, 6 Eylül 2019