Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi İstanbul Tanıtım Toplantısı

İstanbul, 29 Eylül 2019
İstanbul, 29 Eylül 2019