Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi İzmir Tanıtım Toplantısı

İzmir, 13 Eylül 2019
İzmir, 13 Eylül 2019