Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Mersin Tanıtım Toplantısı

Mersin, 5 Eylül 2019
Mersin, 5 Eylül 2019