Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Birleşmiş Milletler Kamu Hizmetleri Forumu

Marakeş, 21 Haziran 2018 – 23 Haziran 2019
Marakeş, 21 Haziran 2018 – 23 Haziran 2019