Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri! Riskleri! Paneli

26. Kalite Kongresi, İstanbul, 21 – 22 Kasım 2017
26. Kalite Kongresi, İstanbul, 21 – 22 Kasım 2017