Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Kurumsal Kapasite ve Hizmet Sunum Yöntemleri Çalıştayı

Ankara, 11 – 14 Ekim 2017
Ankara, 11 – 14 Ekim 2017