Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi Lansmanı

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) işbirliğinde ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) katkılarıyla yürüttüğümüz “Çocuk ve Ebeveyn Dostu Belediye Yönetişim Rehberi” projemizin lansmanını gerçekleştirdik.

Çevrimiçi, 9 Aralık 2020

Proje ile çocukların bakım ve gelişiminde belediyelerin rolünü güçlendirerek yapısal katkı sunmayı, belediyeler tarafından uygulanacak politika ve uygulamaları destekleyici öneriler geliştirmeyi ve bu önerilerin kamu - sivil toplum - özel sektör işbirliğinde hayata geçirilmesini amaçlıyoruz.

Çevrimiçi, 9 Aralık 2020