Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Çalışma Konuları Önceliklendirme Toplantısı

İstanbul, 30 Mayıs 2019
İstanbul, 30 Mayıs 2019