Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Hukuk Müşavirleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik 2018 Konferansı

İstanbul, 16 Kasım 2018
İstanbul, 16 Kasım 2018