Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Hukuk Müşavirleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik 2019 Konferansı

İstanbul, 13 Ekim 2019
İstanbul, 13 Ekim 2019