Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi

TÜRKONFED iş birliğinde küresel, ulusal ve yerel kalkınma için gerekli olan kapsayıcı ve katılımcı iş birliklerinin nasıl kurulacağını anlattığımız İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi'ni tanıttık.

Çevrimiçi, 2 Haziran 2020

Daha kaliteli bir yaşam için birlikte hareket etmek kritik önem taşıyor. TÜRKONFED iş birliğinde küresel, ulusal ve yerel kalkınma için gerekli olan kapsayıcı ve katılımcı iş birliklerinin nasıl kurulacağını anlattığımız İş Dünyası için Yerel Kalkınma Rehberi'ni tanıttık. 

Rehberin tanıtım etkinliğinin moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yürüttü. Panelde, Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Yılmaz Argüden, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, İstanbul Politikalar Merkezi Genel Direktörü Fuat Keyman konuşmacı olarak yer aldı. 

Çevrimiçi, 2 Haziran 2020