Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

İyi Yönetişim Teşvik Politikaları ve Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı

İstanbul, 10 Mayıs 2019
İstanbul, 10 Mayıs 2019