Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

İyi Yönetişim ve Uygulamaları Geliştirme

İyi Yönetişim ve Uygulamaları Geliştirme eğitimine Akademik Kurul Üyelerimizden Dr. Erkin Erimez ve Dr. İnan İzci eğitmen olarak katılım gösterdi.

Çevrimiçi, 6 Mayıs 2021

Apolitical tarafından düzenlenen online eğitimde Akademik Kurul Üyelerimiz Dr. İnan İzci ve Dr. Erkin Erimez eğitmen olarak katılım gösterdi. 1 saat süren eğitimde eğitim ile Belediye Yönetişim Karnesi örneğine dayanarak iyi yönetişim kültür ve pratiklerinin nasıl güçlendirilebileceği katılımcılara aktarıldı. 6 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen eğitime 179 kişi katılım gösterdi.

Çevrimiçi, 6 Mayıs 2021