Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri (WEPs) Eğitim ve Mentorluk Çalışma Grubu

İstanbul, 1 Ocak 2010
İstanbul, 1 Ocak 2010