Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Kamu Düzenleme Kalitesi 2018 Raporu Değerlendirme Toplantısı

Kamu Düzenleme Kalitesi Raporu'nun ilkini 2015 yılında, ikincisini ise bu yıl Türkçe'ye kazandırarak kamu karar mekanizmalarının faydasına sunduk. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)'nün periyodik olarak yayımladığı bu raporda kamu düzenlemelerindeki gelişmeler veri temelli ve karşılaştırmalı olarak sunuyor, dünyanın kamu düzenlemeleri konusunda adım atması gereken noktalara işaret ediyor. Duyurusunu TÜSİAD iş birliğinde yaptığımız bu çalışmada, Akademik Kurul Üyemiz Dr. Erkin Erimez Türkiye'nin 2015 ve 2018 raporlarındaki durumunu da karşılaştırmalı olarak değerlendirdi.

İstanbul, 16 Ocak 2020
İstanbul, 16 Ocak 2020