Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Kapsayıcı Belediye Yönetişim Karnesi

İstanbul, 18 Eylül 2019
İstanbul, 18 Eylül 2019