Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Kentlerden Yönetişim Örnekleri Yuvarlak Masa Toplantısı

Istanbul, 19 Ekim 2017
Istanbul, 19 Ekim 2017