Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Mezuniyet Töreni

İzmir, 17 Haziran 2019
İzmir, 17 Haziran 2019