Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

STK’ların Kapasitelerinin Artırılması Paneli

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, İstanbul, 20 Ekim 2017
Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi, İstanbul, 20 Ekim 2017