Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Sürdürülebilir Kentler için İyi Yönetişim Paneli

Sürdürülebilir Kentler İçin İyi Yönetişim Paneli

MARUF’19, İstanbul, 2 – 3 Ekim 2019
MARUF’19, İstanbul, 2 – 3 Ekim 2019