Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için İyi Yönetişim

İstanbul, 16 Aralık 2017
BPW
İstanbul, 16 Aralık 2017