Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Uluslarası Entegre Raporlama Konseyi Resmi Kongresi

Amsterdam, 12-13 Ekim 2017
Amsterdam, 12-13 Ekim 2017