Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Farkındalık, Düzenleme ve Teşvik Görev Gücü

İstanbul, 19 Eylül 2019
İstanbul, 19 Eylül 2019