Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Yerelde Sosyal Politikalar Uluslararası Konferansı

Uluslararası Sosyal Politika Konferansı

İstanbul, 11 Ocak 2019
İstanbul, 11 Ocak 2019