Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı

Entegre Düşünce Buluşması ve Mezunlar Günü

Ankara, 15 Kasım 2017
Ankara, 15 Kasım 2017